Morion's PhotoTravel Diary:Philippine Ports’ familiar scene (Tagbilaran Port of Bohol)


“Sisid-Barya”

Sa gilid ng barko may namamangka
May dalang lata, kibat ang bata-
Kahit walang praktis si Lola
Sisid paghagis ng Barya!

Turista’y tuwang-tuwa-
Naghagis ng ikalawa...
Nakadalawampung piso si Lola!
Panglaman sa sikmura…

Hala! Sa likod may kakompetensya…
Isang buong pamilya!
Pinaghandaan ang galing ni Lola!
Nagsama din ng bata...


Due to personal reasons morion decided not to post the remaining part of the poem.
"This is common yet complicated Social Issue."

Morion's PhotoTravel Diary| River Stone Castle of Argao, Cebu

WHAT'S INSIDE THE ROCK CASTLE?
Explored last October 10, 2009!
Century old equipments for rice milling…
A mini zoo, antique collections, amazing castle design, and relaxing nature…